Sains UPSR

JADUAL ANALISIS SOALAN UPSR

Bahagian A

Bidang
Menyiasat
Alam Kehidupan
Alam Fizikal
Alam Bahan
Bumi & Alam Semesta
Dunia Teknologi
Jumlah
Jumlah Keseluruhan
Tahun 1997
4
5
6
2
2
-
4
2
2
2
5
1
1
3
3
2
-
1
11
12
7
30
Tahun 1998
4
5
6
4
3
1
-
5
1
-
4
2
1
4
2
2
-
1
7
16
7
30
Tahun 1999
4
5
6
3
1
1
2
4
3
-
6
-
1
3
1
1
1
3
7
15
8
30
Tahun 2000
4
5
6
 +
  + 
  + 
  + 
  + 
  + 
-
Cuba ramal...

Bahagian B

Kemahiran
Proses Sains
Membuat inferens
Membuat hipotesis
Meramal
Mentafsir maklumat
Mengawal pembolehubah
Berfikir
Soalan 1997
# 1
# 2
# 3
# 4
a
a,b
-
-
-
-
-
b,c
b
-
-
d
-
-
a,b,c,d
a
-
-
-
a
c
c
-
-
Soalan 1998
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
a,b
b
-
-
-
-
-
a,d,e
-
-
-
e
c
d
-
-
a
-
-
-
-
c
b
a
a
-
d
-
b,c
-
Soalan 1999
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
a,b
-
-
a
-
-
e
c
b
-
-
b
a
-
a
-
a
-
-
-
-
d
b
c
c
-
c
b,d
-
b
Soalan 2000
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
cuba ramal...