PERHATIAN !
 
KEMAHIRAN BERIKUT RUJUK DISKET 1!
 
Perbendaharaan Kata
Imbuhan