PERHATIAN !
KEMAHIRAN BERIKUT RUJUK  DISKET 2 !
 
Wancana
Penjodoh Bilangan