Arahan:
Jawab semua soalan yang diberi. Anda diberi empat pilihan jawapan iaitu [ A ] [ B]
[ C ] dan [ D ].  Pilih jawapan yang paling sesuai sebagai jawapan anda.  Kemudian sila KLIK butang yang berkaitan dengan jawapan pilihan anda.
Contoh Butang:
                                           [ A ]   [ B ]   [ C[ D ]

Soalan 1:
 
Sistem Penerbangan Malaysia memula- 
kan __________  dalam tahun 1972. 
 
[ A ]  perkhidmatan 
[ B ]  dikhidmati 
[ C ]  berkhidmat 
[ D ]  mengkhidmati

Soalan 2:
 
[ A ]  dikhidmatkan 
[ B ]  berkhidmat 
[ C ]  perkhidmatan 
[ D ]  terkhidmat
Encik Kassim telah __________ dalam 
pasukan tentera selama 15 tahun. 
 


Soalan 3:
 
 
"Kita  perlu  __________  perjalanan 
pada hari ini juga." kata pemandu bas 
kepada semua penumpang. 
 
[ A ]  berterusan 
[ B ]  meneruskan 
[ C ]  menerusi 
[ D ]  teruskan 
 


Soalan 4:
 
[ A ]  menjalankan 
[ B ]  perjalanan 
[ C ]  dijalankan 
[ D ]  terjalan
Dalam __________ pulang En. Ahmad 
singgah sebentar di warong Pak Omar 
untuk memberi empat keping roti. 
  
 

 


Soalan 5:
 
Sistem Penerbangan Malaysia meng- 
gunakan simbol wau hasil puska yang 
__________ keindahan seni negara. 
 
[ A ]  berlambang 
[ B ]  dilambangkan 
[ C ]  berlambangkan 
[ D ]  melambangkan


Soalan 6:
 
[ A ]  Terjatuh 
[ B ]  Menjatuhkan 
[ C ]  Kejatuhan 
[ D ]  Dijatuhkan
__________ ekonomi Malaysia adalah 
antara  beberapa  sebab  berlakunya 
inflasi yang semakin serius. 
  
 


Soalan 7:
 
Tarian yang lemah-gemalai itu menarik 
minat para pelancong __________ per- 
tunjukan tersebut. 
 
[ A ]  disaksikan 
[ B ]  menyaksikan 
[ C ]  penyaksian 
[ D ]  saksikan


Soalan 8:
 
[ A ]  menipu 
[ B ]  ditipu 
[ C ]  penipuan 
[ D ]  tertipu
Semakin  hari  semakin  ramai  orang 
__________ dengan Skim Cepat Kaya 
yang ditaja oleh syarikat luar negeri. 
  


Soalan 9:
 
Kawasan perumahan itu __________ 
air   sedalam   empat  meter  sejak  
seminggu yang lalu. 
 
[ A ]  meneggelamkan 
[ B ]  ditenggelami 
[ C ]  tenggelamkan 
[ D ]  tenggelam


Soalan 10:
 
[ A ]  tercacak 
[ B ]  mencacakkan 
[ C ]  dicacakkan 
[ D ]  terpacak 
 
Pendaki Gunung Tahan __________ 
bendera Malaysia sebaik sahaja sampai 
di puncaknya. 
 


SYABAS!
Anda sekali lagi telah berjaya
 melayari kemahiran ini!
Teruskan Pelayaran Anda.
ATAU