PROJEK KHAS
KURSUS PERGURUAN KHAS TEKNOLOGI MAKLUMAT
TAHUN 2000
MPPM


Tajuk Projek: Pengajaran & Pembelajaran Interaktif Pendidikan Islam, Bahasa Malaysia, dan Sains.

Peserta Projek:
1. Ustaz Mohd Sani bin Hj. Bidin
2. En. Zaidi bin Hamzah
3. Pn. Noraishah bte Ahmad
Pensyarah Pembimbing: En. Mustaffar bin Abd. Majit

Sinopsis: 
Pakej ini mengandungi pendedahan kepada pengguna iaitu guru, ibu, bapa, pelajar, dan individu tentang pengajaran dan pembelajaran Agama Islam, Penjodoh Bilangan (Bahasa Malaysia), dan Strategi Sains UPSR. Sasaran utama kami ialah golongan pelajar sekolah.

Pengenalan:
Menyedari pentingnya IT dalam dunia pendidikan, adalah diharapkan projek ini dapat menyelesaikan sedikit sebanyak masalah berkaitan tajuk perbincangan untuk perkongsian kita bersama dalam suasana projek yang interaktif. Berkat nasihat dan bimbingan pensyarah serta ketrampilan dan kekuatan yang ada di antara pembangun projek ini maka dapatlah dihasilkan pengajaran & pembelajaran ini untuk faedah bersama.

Objektif:
Di akhir projek ini: 
1. pengguna dapat mengaplikasikan pakej ini dalam pengajaran & pembelajaran mereka.
2. meningkatkan kemahiran IT dalam proses pengajaran & pembelajaran.
3. menanam minat dan memberi pendedahan kepada guru & pelajar terhadap IT

Isi Kandungan:
1. Pendidikan Islam: - PAFA
2. Bahasa Malaysia:- Penjodoh Bilangan
3. Sains:- Strategi Menjawab Soalan UPSR

Perlaksanaan:
Sila rujuk carta gantt yang disertakan.


Penutup:
Diharapkan projek ini berupaya membantu pengguna yang bermasalah berkaitan topik berdasarkan pengajaran interaktif yang boleh dilayari secara percuma di mana jua anda berada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta Gantt

Bulan 
Mei
Jun 
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Perkara / Aktiviti

1.Perbincangan bersama
pensyarah pembimbing
2.Perbincangan bersama 
ahli-ahli kumpulan.
3.Mengumpul bahan-bahan projek, nota, rujukan
4.Menyusun & menaip bahan, 
pembelajaran.
5.Menguji hasil penulisan bahan, mengemaskini isi kandungan.
6.Pendaftaran tapak web projek, pengemaskinian web.
7.Menilai hasil projek dari segi IT, pedagogi, dan kandungan.
8.Penyerahan hasil projek dalam bentuk nota, disket, & URL.
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
#
/
. . . #
/
.
.
. . #
/
.
.
. . .
.
.
. . .
.
.
. . .
.
.
. . .
.
.
. . .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
#
/
.
.
. .
#
/
#
/
. #
/
. #
/
. #
/
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
#
/
.
.
. .
. .
.
. .
#
/
#
/
. #
/
. .
.
. #
/
. .
.
. #
. .
.
. .
. .
.
. .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
# .
.
. .
. .
.
. .
# .
.
. .
# #
.
. .

.
.
.
. .
. #
.
. .
. .
.
# .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .

.
.
.
. .
. .
.
. .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
Minggu
1
2
3
4
.
.
.
.
.
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
 Nota: Simbol # mewakili perancangan   &  / mewakili perlaksanaan