Sains UPSR

Nota
Membimbing pelajar, ibu, bapa, penjaga, dan  guru cara-cara menghadapi kertas Sains UPSR


 Teknik Menjawab Soalan Sains UPSR 

 1.  Baca soalan dengan teliti sebanyak 2 kali
 2.  Analisa Jadual / Gambarajah / Graf
      2.1 Kaji fakta di dalam jadual
      2.2 Rangsangan pada gambarajah
      2.3 Tafsir graf (banding beza)
 3.  Elakkan jawapan dengan ayat yang panjang atau 
      kenyataan umum.
 4.  Gunakan maklumat / rangsangan yang diberikan dalam
      soalan.
 5.  Gunakan laras bahasa yang sesuai, tepat, dan ringkas.
 6.  Gunakan bahasa / istilah saintifik.
 7.  Jawapan mesti menepati konsep sains.
 8.  Anggaplah pemeriksa tidak tahu tentang sains.
 9.  Ingat, terdapat jawapan di dalam soalan.
10. Jangan banyak membuang masa pada soalan yang susah.
11. Sikap mesti positif, sentiasa semak soalan / jawapan.
12. Agihan masa Bahagian A (45 minit) dan Bahagian B
     (30 minit)
13. Banyakkan latihan menjawab soalan mengikut masa
      sebenar.

Pemarkahan
Bahagian A
Lulus
Gagal
15-30
0-14
Daripada 30 soalan
Bahagian B
A
B
C
Gagal
15-20
10-14
5-9
0-4
Daripada 20 markah
Terdiri daripada 30 soalan
   aneka pilihan.
Pelajar perlu betul 
   sekurang-kurangnya 15 
   soalan untuk layak lulus. 
Peratus 30 soalan betul
   ialah 60%.
Bagi setiap soalan, 
   hitamkan satu ruang 
   sahaja  pada kertas 
   jawapan.
Masa 45 minit.
Jenis soalan: 
   # aneka pilihan.
   # aneka pelengkap.
Terdiri daripada 4 atau 5 
   soalan struktur. 
Pelajar perlu markah:
   5-9 untuk lulus C, 
   10-14 untuk lulus B, 
   15-20 untuk lulus A. 
Pelajar perlu menjawab
   di dalam ruang kertas 
   soalan. 
Masa 30 minit.
4 kemahiran proses sains:
   # membuat inferens
   # membuat hipotesis
   # membuat ramalan
   # mentafsir maklumat

JADUAL ANALISIS SOALAN UPSR

Bahagian A

Bidang
Menyiasat
Alam Kehidupan
Alam Fizikal
Alam Bahan
Bumi & Alam Semesta
Dunia Teknologi
Jumlah
Jumlah Keseluruhan
Tahun 1997
4
5
6
2
2
-
4
2
2
2
5
1
1
3
3
2
-
1
11
12
7
30
Tahun 1998
4
5
6
4
3
1
-
5
1
-
4
2
1
4
2
2
-
1
7
16
7
30
Tahun 1999
4
5
6
3
1
1
2
4
3
-
6
-
1
3
1
1
1
3
7
15
8
30
Tahun 2000
4
5
6
 +
  + 
  + 
  + 
  + 
  + 
-
Cuba ramal...

Bahagian B

Kemahiran
Proses Sains
Membuat inferens
Membuat hipotesis
Meramal
Mentafsir maklumat
Mengawal pembolehubah
Berfikir
Soalan 1997
# 1
# 2
# 3
# 4
a
a,b
-
-
-
-
-
b,c
b
-
-
d
-
-
a,b,c,d
a
-
-
-
a
c
c
-
-
Soalan 1998
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
a,b
b
-
-
-
-
-
a,d,e
-
-
-
e
c
d
-
-
a
-
-
-
-
c
b
a
a
-
d
-
b,c
-
Soalan 1999
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
a,b
-
-
a
-
-
e
c
b
-
-
b
a
-
a
-
a
-
-
-
-
d
b
c
c
-
c
b,d
-
b
Soalan 2000
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
cuba ramal...

Maaf...
Masih dalam proses...


Sila ke laman utama dahulu...
terima kasih.